طراحی و معماری کامپیوتر و ارزیابی کارایی پردازنده ها

مقدمه ای بر طراحی و معماری کامپیوتر و ارزیابی کارایی پردازنده ها

طراحی و معماری کامپیوتر و ارزیابی کارایی پردازنده ها :

معماری کامپیوتر دانش طراحی مفهومی و شناخت اجزای رایانه است.

عنوان یکی از گرایش‌های کامپیوتر است. در این گرایش با اجزای داخلی کامپیوتر که مراحل انجام یک دستور را بر عهده دارند و چگونگی کار آن‌ها آشنا می‌شویم. در این گرایش واحد کنترل مرکزی و حافظه به عنوان دو بخش اصلی کامپیوتر معرفی می‌شوند و در ادامه به بررسی ارتباط آن‌ها و ساختار درونی آن‌ها می‌پردازند.

برای درک موضوعات مطرح شده در این گرایش آشنائی با مبحث مدارهای منطقی لازم و ضروری است.

 

 

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
طراحی و معماری کامپیوتر و ارزیابی کارایی پردازنده ها
امتیاز
51star1star1star1star1star