مفاهیم پایگاه داده بصورت پیشرفته و اختصاصی

آموزش مفاهیم پایگاه داده بصورت پیشرفته و اختصاصی

مفاهیم پایگاه داده بصورت پیشرفته و اختصاصی

مفاهیم پایگاه داده بصورت پیشرفته و اختصاصی : اصطلاح پایگاه داده ها یکی از رایج ترین اصطلاحات در دانش و فن کامپیوتر است. همچنین خیلی اوقات بجای
این واژه از اصطلاح معادل بانک اطلاعات استفاده میشود . بطور خیلی ساده پایگاه دا د ه محلی است برای
نگهداری داده و علم پایگاه دادهها کلیه عملیات و مفاهیم مرتبط در این خصوص را شامل میشود. اما سوالی که
در همین ابتدا پیش میآید این است که منظور از نگهداری داده چیست؟ بعبارتی نوع این نگهداری یک ذخیره
پایدار (مانند فایل) است یا یک ذخیره موقت در حافظه (مانند آرایهها و …)؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم
که سیستم مدیریت بانک اطلاعات همانند سیستم فایل یکی از سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات است .
سوال دومی که ممکن است برای افرادی که تجربه کار با فایلها را دارند پیش بیاید این است که چه تفاوتی میان
فایل و پایگاه داده وجود دارد. در این فصل، ضمن معرفی مفاهیم اولیه تفاوت این دو سیستم را مورد بحث قرار
خواهیم داد.
تعاریف اولیه:
سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات:
هر سیستمی که به کاربر عادی یا برنامه نویس امکان دهد تا اطلاعات خود را ذخیره، بازیابی و پردازش کند.

موارد آموزشی موجود 

 • تعاریف اولیه
 • تعریف اطلاعات (اطلاع)
 • تعریف پایگاه داده ها (بانک اطلاعات)
 • معایب روش فایلینگ (پرونده ای) نسبت به روش پایگاهی
 • نمایش ساده شده روش پایگاهی
 • دید ادراکی (مفهومی)
 • استقلال داده ای
 • نقطه ضعف سیستم پایگاه داده نسبت به سیستم پرونده ای:
 • زبانهای کار با بانک اطلاعات
 • اجزای DBMS
 • و…
تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
مفاهیم پایگاه داده بصورت پیشرفته و اختصاصی
امتیاز
51star1star1star1star1star