جزوه سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت

جزوه سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت

جزوه سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت :

جزوه سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت: پس از آشنایی مقدماتی با مبانی برنامه نویسی شبکه و مفهوم برنامه های سرویس
دهنده / مشتری ، باید سرویس دهنده های استاندارد و مشهوری را که کاربرد فراگیر
و جهانی دارند ، معرفی کرده و از دیدگاه مهندسی اینترنت به تحلیل پروتکلهای
حاکم بر آنها بپردازیم.

یکی از کاربردیترین و عمومی ترین کاربردهای شبکۀ جهانی
اینترنت سیستم پست الکترونیکی است که حدود سه دهه قدمت دارد و در خلال این
سالها متحول شده و پیشرفتهای چشمگیری داشته است . در این فصل سیستم پست
الکترونیکی و پروتکلهای مرتبط را معرفی خواهیم کرد.

کلاً سیستم پست الکترونیکی در دو برنامۀ مجزا سازماندهی میشود:

• کارگزار کاربر ۱: امکان خواندن ، نوشتن و ارسال و دریافت نامه را برای
کاربر فراهم میکند .
• کارگزار انتقال پیام ۲: انتقال نامه ها را از مبداء به مقصد برعهده دارد.
کارگزار کاربر یک برنامه محلی است که محیطی را برای نوشتن ، خواندن ،
ویرایش و نهایتاً تقاضای ارسال یا دریافت نامه فراهم مینماید. این برنامهها به چند
صورت عرضه شدهاند :
الف ) برنامه های مبتنی بر خط فرمان ۳ : در این محیطها کاربر موظف است با
دستوراتی که در خط فرمان اجرا میشوند اقدام به ارسال یا دریافت نامه هایش نماید.
را در خط فرمان صادر کرده و پیامی را mail مثلاً کاربر در محیط یونیکس دستور
پس از نوشتن ارسال مینماید. استفاده از این روش بعلت عدم راحتی کاربران
منسوخ شده است.
ب ) برنامه های مبتنی بر منوها ۴ : در این برنامه ها کاربران برای انجام عملیات
خود بجای استفاده از فرامین ، از منوهای چند گزینهای استفاده میکنند . هر چند این
محیطها بسیار ساده تر هستند ولی کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
ج ) برنامه های گرافیکی : در این گونه برنامه ها کاربر تمام فرامین و عملیات
مورد نیاز را با استفاده از موس و فشاردادن روی گزینهها و شکلکها ۵ انجام داده و محیط برنامه صد درصد گرافیکی و صفحه آرایی شده است لذا استفاده از آنها بسیار
ساده و راحت است و امروزه بصورت فراگیر از آنها استفاده میشود.

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه سیستم پست الکترونیکی در شبکۀ اینترنت
امتیاز
51star1star1star1star1star