جبر رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

جبر رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

جبر رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

جبر رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی : در جبر ریاضی که با آن بخوبی آشنا هستیم،عملوند ها اعداد هستند.مثلا عملگری مثل+ روی دو عدد انجام می شود و حاصل یک عدد دیگر می شود.اما جبر رابطه ای که بحث این فصل از کتاب است،جبری است که عملوندهای آن رابطه ها هستند.یعنی عملگری مثل عملگر پیوند روی یک یا چند رابطه انجام می شود و حاصل یک رابطه دیگر می شود.مهم ترین این دستورات دستور بازیابی داده ها از بانک اطلاعات می باشد که خروجی آن یک رابطه است.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که رابطه حاصل از عملیات بر خلاف رابطه های اصلی که عملگر ها روی آن ها اعمال می شوند بطور موقت در حافظه می باشند.

در جبر رابطه ای عملگر های مختلفی برای کاربرد های مختلف روی رابطه ها تعریف شده اند .مهم ترین عملگر های جبر رابطه ای را می توان بصورت زیر تقسیم بندی کرد.برخی از این عملگر ها ، عملگر های اصلی هستند اما برخی عملگر های فرعی می باشند.بدین معنی که از روی عملگر های اصلی قابل اشتقاق هستند. توضیح کامل  این بحث در ادامه فصل خواهد آمد.

 

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جبر رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی
امتیاز
51star1star1star1star1star