مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

آموزش مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی : مدل رابطه ای  در سال ۱۹۷۰ توسط کاد ابداع شد. در مدل رابطه ای، هر موجودیت در قالب یک جدول نشان
گفته میشود و بانکهای اطلاعاتی که بر این اساس (relation) داده می شود. به هر جدول، اصطلاحا یک رابطه
نامیده میشود. دلیل این نامگذاری، (Relational Database) طراحی میشوند، بانک اطلاعات رابطه ای
شباهت مفهوم جدولها با رابطه ها در ریاضی است.

به مجموعه‌ای از چند مقدار که یک گزاره نما را تبدیل به یک گزاره درست می‌کنند تاپل گفته می‌شود. برای مثال سیاره x به دور ستاره y می‌چرخد یک گزاره نماست (گزاره پارامتری) که تاپل {خورشید=yناهید=x} یک گزاره صحیح در آن به وجود می‌آورد. رابطه دو بخش دارد بدنه و عنوان. بدنه رابطه مجموعه‌ای متناهی از تاپل هاست. عنوان رابطه مجموعه‌ای از چند ویژگی است که هر ویژگی دارای یک نام و یک نوع است. برای مثال در رابطه فوق عنوان دارای دو ویژگی است اولی به نام ستاره و از نوع کاراکتر (یا از نوع ستاره‌های عالم) و دومی سیاره و از نوع کاراکتر (یا نوع سیاره‌های عالم) به تعداد تاپل‌های رابطه کاردینالیتی، به تعداد ویژگی‌های عنوان درجه رابطه گفته می‌شود. از آنجا که این مفاهیم بر اساس نظریه مجموعه‌ها تعریف شده‌اند عضو تکراری (تاپل تکراری در بدنه و نام ویژگی تکراری در عنوان) غیر ممکن است و ترتیب آنها هم هیچ اهمیتی ندارد.

کلید

به تعدادی از ویژگی‌ها (زیر مجموعه‌ای از عنوان) که مقدار متناظر با آن در هر تاپل منحصر به فرد باشد کلید گفته می‌شود. مثلاً اگر در رابطه دانشجویان یک ویژگی به نام شماره دانشجویی وجود داشته باشد که مقدار آن برای هر دانشجو منحصر به فرد باشد آنگاه شماره دانشجویی کلید رابطه خواهد بود.

بیشتر بخوانید :   آموزش نرمال سازی رابطه ها بصورت پیشرفته و اختصاصی

کلید خارجی زیرمجموعه‌ای است از عنوان که مقدار تمامی تاپل‌ها در آن بایستی با مقادیر موجود در رابطه‌ای دیگر تناظر داشته باشد. مثلاً در لیست وام‌های گرفته شده توسط دانشجویان فیلد شماره دانشجویی یک کلید خارجی است که بایستی با شماره‌های دانشجویی موجود در لیست دانشجویان تناظر داشته باشد.

تهی

برخی ویژگی‌های هر تاپل می‌توانند تهی باشند. تهی با کاراکتر بلانک و یا رشته‌ای به طول صفر فرق دارد و نشان دهنده این است که این فیلد هم اکنون وجود ندارد و یا اینکه مقدار فعلی آن برای ما نامعلوم است.

موارد آموزشی موجود 

 • میدان (دامنه)
 • تعریف رابطه
 • ویژگیهای رابطه
 • تست
 • کلید در مدل رابط های
 • (Superkey) ابر کلید
 • (candidate key) کلید کاندید
 • (Primary key) کلید اصلی
 • ضابطه های انتخاب
 • (Alternate key) کلید فرعی یا بدیل
 • (Foreign key) کلید خارجی
 • بخش عملی
 • و…

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی
امتیاز
51star1star1star1star1star