جزوه امنیت اطلاعات در شبکه

دانلود جزوه امنیت اطلاعات در شبکه

جزوه امنیت اطلاعات در شبکه :

تا یکی دو دهه قبل شبکه های کامپیوتری معمولاً در دو محیط وجود خارجی
داشت:
محیطهای نظامی که طبق آئین نامه های حفاظتیِ ویژه بصورت فیزیکی حراست
میشد و چون سایتهای ارتباطی خودشان هم در محیط حفاظت شدۀ نظامی مستقر
بود و هیچ ارتباط مستقیم با دنیای خارج نداشتند ، لذا دغدغه کمتری برای حفظ
در وزارت دفاع ARPANET اسرار و اطلاعات وجود داشت. (نمونه بارز این شبکه
آمریکا بود)جزوه امنیت اطلاعات در شبکه
محیطهای علمی و دانشگاهی که برای مبادله دستاوردهای تحقیقی و دسترسی به اطلاعات علمی از شبکه استفاده میکردند و معمولاً بر روی چنین شبکه هائی
اطلاعاتی مبادله میشد که آشکار شدن آنها لطمه چندانی به کسی وارد نمیکرد.
Mainframe (اداراتی هم که اطلاعات محرمانه و سری داشتند معمولاً از کامپیوترهای
استفاده میکردند که هم مدیریت و حراست ساده تری نیاز دارد و هم کنترل کاربران
آن بصورت فیزیکی ساده است)
با گسترش روز افزون شبکه های بهم پیوسته و ازدیاد حجم اطلاعات مورد مبادله و متکی
شدن قسمت زیادی از امور روزمره به شبکه های کامپیوتری و ایجاد شبکه های جهانی چالش
بزرگی برای صاحبان اطلاعات پدید آمده است . امروزه سرقت دانشی که برای آن هزینه و
وقت ، صرف شده یکی از خطرات بالقوه شبکههای کامپیوتری به شمار میآید .
در جهان امروز با محوّل شدن امور اداری و مالی به شبکه های کامپیوتری زنگ
خطر برای تمام مردم به صدا در آمده است و بر خلاف گذشته که خطراتی نظیر
دزدی و راهزنی معمولاً توسط افراد کم سواد و ولگرد متوجه مردم بود امروزه این
خطر توسط افرادی تحمیل میشود که با هوش و باسوادند (حتی باهوش تر از افراد
معمولی) و قدرت نفوذ و ضربه به شبکه را دارند .

بیشتر بخوانید :   دانلود جزوه لایه واسط شبکه

 

معمولاً هدف افرادی که به شبکه های کامپیوتری نفوذ یا حمله میکنند یکی از موارد زیر است :
۱- تفریح یا اندازه گیری ضریب توانائی فردی یا کنجکاوی ( معمولاً دانشجویان! )
۲- دزدیدن دانشی که برای تهیه آن بایستی صرف هزینه کرد. ( راهزنان دانش )
۳- انتقام جوئی و ضربه زدن به رقیب
۴- آزار رسانی و کسب شهرت از طریق مردم آزاری ( بیماران روانی )

 

 

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه امنیت اطلاعات در شبکه
امتیاز
51star1star1star1star1star