جزوه برنامه نویسی تحت شبکۀ اینترنت

دانلود جزوه برنامه نویسی تحت شبکۀ اینترنت

جزوه برنامه نویسی تحت شبکۀ اینترنت :

جزوه برنامه نویسی تحت شبکۀ اینترنت : در این فصل اصول کلی برنامه نویسی شبکه و مفهوم “سوکت”  را مورد بررسی
قرار میدهیم و با مثالهای ساده روش نوشتن برنامه های کاربردی تحت پروتکل
را تشریح خواهیم کرد. برای سادگی کار و همچنین ارائه دید عمیق ، TCP/IP
هستند که در محیط سیستم عامل C کدهائی که در این فصل ارائه میشوند به زبان
به زبان ماشین ترجمه شدهاند. gcc لینوکس و با مترجم
در حقیقت این فصل نقطه آغازی است برای تمام برنامه نویسانی که به نحوی
مجبور خواهند شد برنامه کاربردی تحت شبکه اینترنت بنویسند.
سنگ بنای تمام برنامه های کاربردی لایه چهارم مفهومی بنام سوکت است که این
مفهوم توسط طراحان سیستم عامل یونیکس به زیبایی به منظور برقراری ارتباط برنامه
های تحت شبکه و تبادل جریان داده بین پروسه ها ابداع شد و در این فصل باید
مفهوم آن را کالبد شکافی کنیم.

دنیای یونیکس :

شاید شما این جمله را شنیده باشید “در دنیای یونیکس هر چیزی میتواند
(I/O) بصورت یک فایل تلقی و مدل شود”. تمام عوامل و انواع ورودی و خروجیها
میتواند توسط سیستم فایل مدل شود. مثلاً چاپگر میتواند یک فایل باشد (مثلاً
حال وقتی سیستم عامل چاپگر را بصورت یک فایل استاندارد .( PRN فایلی با نام
مدل کرده باشد شما با مفاهیمی که از فایلها و چگونگی بکارگیری آنها در محیط
برنامه نویسی آموخته اید، برای راه اندازی چاپگر و چاپ یک متن، میتوانید در

برنامه خود عملیات ساده و در عین حال استاندارد زیر را انجام بدهید
الف: چاپگر را همانند یک فایل با نام استاندارد آن بصورت فایلی ”فقط نوشتنی“
.( fopen() یا open() باز میکنید. (با دستورات
ب: اگر نتیجه مرحله قبل موفقیت آمیز بود سیستم عامل یک مشخصه فایل ۱
بعنوان اشاره گر فایل برمیگرداند.
ج: دادههائی که قرار است بر روی چاپگر ارسال شوند را با همان دستورات
درون فایل باز شده ، ( fwrite() یا write() معمولی نوشتن در فایل ( دستور معمولی
از مرحله قبل مینویسید.
( fclose() یا close() د: پس از اتمام کار فایل را میبندید. (دستور

بیشتر بخوانید :   دانلود جزوه لایه واسط شبکه

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه برنامه نویسی تحت شبکۀ اینترنت
امتیاز
51star1star1star1star1star