لایه انتقال در TCP/IP

دانلود جزوه لایه انتقال در TCP/IP

لایه انتقال در TCP/IP :

لایه انتقال در TCP/IP: وظیفۀ لایۀ انتقال در شبکه ، ” فراهم آوردن خدمات سازماندهی شده ، مطمئن و مبتنی بر
اصول سیستم عامل ، برای برنامه های کاربردی در لایۀ بالاتر است ، بگونهای که مشکلات و
جبران و ترمیم شود “. IP ناکارآمدی لایۀ
در مقام مقایسه ، وظیفهای را که لایۀ انتقال بر عهده دارد ، میتوان با وظایفی که ”سیستم
مدیریت فایل“  به عنوان بخشی از سیستم عامل بر عهده دارد ، قیاس کرد.

سیستم مدیریت فایل

سیستم مدیریت فایل از یک طرف با ابزارهای ذخیره سازی اطلاعات که ذاتاً سخت افزاری ، متنوع و ناهمگون
هستند ، سر و کار دارد و از طرف دیگر با برنامه های کاربردی در ارتباط است که برای ذخیره
و بازیابی اطلاعات فقط مفهومی به نام فایل ، در اختیار دارد و از دید برنامه نویس نوع ابزار و
چگونگی و محل فیزیکی ذخیرۀ داده هایش مهم نیست ، بلکه فقط عملیات لازم را برنامه
ریزی میکند.

از دیدگاهِ ابزارهای ذخیره و بازیابی اطلاعات ، چیزی به نام فایل ، درایوهای
معنایی ندارد ، بلکه این ابزار میتوانند یک بلوک داده را با FAT منطقی (مجازی) و جدول
اندازۀ ثابت ، تحویل گرفته و بر روی محل مشخصی از فضای فیزیکی ذخیره سازی اطلاعات
بنویسند ( یا بخوانند ) . سیستم مدیریت فایل که بین این ابزار فیزیکی و برنامه های کاربردی
قرار میگیرد از یک ابزار فیزیکیِ خام ، یکپارچه و پیچیده ، خدماتی را در قالب مفهوم فایل به
برنامه های کاربردی ارائه میکند که کاملاً قابل اعتماد ، شفاف ، ساده و عاری از هرگونه
پیچیدگی سخت افزاری است. سیستم مدیریت فایل برای ارائۀ چنین خدماتی باید جداول
جدول درایوهای منطقی  ، سیستم فهرست فایلها  و … را ایجاد و سازماندهی نماید.
تنها کاری که برنامه نویس برای بهره گیری از خدمات سیستم فایل باید انجام بدهد آنست که
فایلی را بگشاید و تقاضای خواندن از آن یا نوشتن در آن را بدهد. پیچیدگی هایی که در این
بین وجود دارد توسط مدیر فایل حلّ و فصل میشود.

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
لایه انتقال در TCP/IP
امتیاز
51star1star1star1star1star